Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o jejich zpracování
Potvrzením těchto podmínek souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů fyzickou osobou, Lubošem Krmenčíkem (IČ 07364971), se sídlem tř. Budovatelů 2325/84, 434 01 Most, jakožto správcem osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (všeobecně známé jako „nařízení GDPR“), a to za níže uvedených podmínek.

Účel zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budou zpracovány na základě vašeho souhlasu za účelem:
• zasílání e–mailových notifikací na nově publikované Akční nabídky z portálu hubicka.skychatters.com

Zavazujeme se, že nebudeme vaše osobní údaje zpracovávat za jiným, než zde uvedeným účelem.

Rozsah osobních údajů
Zpracováváme jen osobní údaje v nezbytném rozsahu pro zajištění účelu zpracování, konkrétně: • e–mailová adresa

Doba zpracování osobních údajů
Uchovávat budeme vaše osobní údaje jen po dobu nezbytně nutnou k účelu zpracování, maximálně však po dobu 1 roku od vaší poslední aktivity.

Zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů
Máte možnost kdykoliv a bez jakéhokoliv omezení zrušit Souhlas se zpracováním osobních údajů. Zrušení provedete zrušením odběru novinek kontaktováním naší zákaznické podpory na e-mailové adrese lubos@skychatters.com.
Na základě zrušení souhlasu neprodleně odstraníme vaše osobní údaje.

Práva subjektu údajů
Informujeme vás o vašich právech, které vyplývají z nařízení GDPR, zejména:

• práva na přístup k osobním údajů (subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány - čl. 15 nařízení GDPR)

• práva na opravu (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů - čl. 16 nařízení GDPR)

• práva na výmaz (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 nařízení GDPR)

• práva na omezení zpracování (subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR)

• právo na přenositelnost údajů (subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případech uvedených v čl. 20 nařízení GDPR)

• práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR)

• práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

Závěr
Souhlasem prohlašujete, že jste byli řádně informováni o zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení GDPR a že vaše osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně.

Partneři na nebi

Air France

Air Malta

Air Serbia

Etihad Airways

flydubai

Iberia

Lufthansa

Volotea

Vueling

Partneři na zemi

Allianz pojišťovna

AXA Assistance

Cestovatelský obchod

CK České kormidlo

Firmanazazitky.cz

Klook (on-line & levně)

Rentalcars

Tarifomat

TripAdvisor

Kontakt

Luboš Krmenčík

lubos@skychatters.com

Copyright ©️ 2020